Produk Hukum

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Kategori Peraturan

Nomor

61

Tahun

2013

Status
Berlaku
Subjek

Pengarang

ka

Sumber

BD 2013/61;8

Tempat Terbit

Manggar

File Dokumen

Produk Hukum